Testun yn unig / Text only


Gwersi COVID-19

Rydym ni’n edrych ar newidiadau, gwersi neu bethau newydd sydd wedi digwydd oherwydd pandemig COVID-19, er mwyn eu defnyddio i wella gwasanaethau iechyd a gofal ar draws Cymru.  Hoffem wybod am y newidiadau sydd wedi digwydd yn eich gweithle / sefydliad chi.
Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn cymryd yr amser i lenwi’r arolwg hwn yn ystod y cyfnod prysur hwn.

Hysbysiad Preifatrwydd
Defnyddir yr wybodaeth bersonol a nodwch at ddibenion yr ymchwil hwn yn unig. Bydd yn cael ei rhannu gyda phartneriaid sy’n darparu iechyd a gofal cymdeithasol yng ngogledd Cymru a bydd yn cael ei chadw ar rwydwaith diogel. Bydd manylion am welliannau sydd wedi’u gwneud yn cael eu rhannu’n gyhoeddus yn unig, os rhowch chi eich caniatâd i ni wneud hyn.

Wrth ateb y cwestiynau hyn cofiwch ystyried y newidiadau sydd wedi digwydd i’r ffordd rydych chi’n gweithio, y ffordd mae’ch sefydliad yn gweithio, y ffordd rydych chi’n gweithio gyda sefydliadau eraill ac yn gweithio gyda chleifion, defnyddwyr gwasanaeth a’r cyhoedd. Er enghraifft, eich dull wrth ddelio â chleifion/pobl sy’n defnyddio gwasanaethau/partneriaid/sefydliadau eraill.

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
 
dividing line