text only / testun yn unigPolling District Review / Adolygiad Dosbarthiadau Pleidleisio 2019

Your Details / Eich Manylion

Whilst we cannot receive anonymous submissions, personal details of members of the public will not be made public. Submissions from representative bodies and persons such as Councils, Councillors & AMs etc. will be named within the report.

Ni gallwn derbyn cyflwyniadau anhysbys, ond ni cheiff manylion bersonal aelodau o'r cyhoedd ei wneud yn gyhoeddus. Bydd cyflwyniadau wrth cyrff neu personau gynrychiadol, er enghraifft, Cynghorau, Cynghorwyr a AC ac ati yn cael ei enwi yn yr adroddiad.

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
 
  Page 1/7  
Snap Survey Software