Hoog-risico medicatie (HRM) in de thuiszorg

 Door deel te nemen aan de studie bevestigt u dat u over de studie bent ingelicht en het informatieformulier voor deelnemers hebt ontvangen per mail. U hebt de informatie gelezen en begrepen. De onderzoeker heeft u voldoende informatie gegeven met betrekking tot de voorwaarden en de duur van de studie en het effect hiervan. Bovendien kreeg u voldoende tijd om de informatie te overwegen en om vragen te stellen. U bevestigt (gelieve aan te vinken) dat:
   
 u begrepen hebt dat uw deelname aan deze studie vrijwillig is en u deze op elk ogenblik in de studie mag stopzetten, zonder dat dit u enig nadeel kan berokkenen.  
 de door u aangeleverde gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld. U bent zich bewust van het doel waarvoor deze gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden in het kader van deze studie.  
 u akkoord gaat met de verzameling, de verwerking en het gebruik van deze gegevens, zoals beschreven in het informatieformulier voor deelnemers.  
 u geheel vrijwillig toestemt om deel te nemen aan deze studie en mee te werken door het invullen van een vragenlijst.  
 
Snap Survey Software